Economische evaluatie van groepsgerichte Psychiatrische Rehabilitatie bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis en hun partner; een pragmatische gerandomiseerde multicenter gecontroleerde trial. Lees verder...

 

 

“Van CURE naar (Self)CARE” Zelfmanagement en coping: PPEP4ALL.

De zorgverlening voor MS-patiënten kent vele uitdagingen. Die uitdagingen lijken groter te worden gezien de huidige ‘participatie maatschappij’.

Lees verder...

 

“Een OPPEPper voor de ‘patiënt’ en partner” De CCUVN organiseert samen met de stichting PPEP4ALL-Academy een cursus PEPP4ALL-IBD. CCUVN-leden volgen deze cursus gratis en betalen alleen het cursusboek.

NieuwsbriefLees verder...

 

29 september 2016 spreekt Noëlle Kamminga op dit congres. 2-e dag chronische pijn: samenwerken van medisch tot complementair. Handvatten en eigen regie.  Amsterdan EYE. YouTube / Flyer

 

The Partner Perspective of the Impact of Pituitary Diseases: Looking Beyond the Patient. Lees meer...

 

Verpleeg-, behandel- en expertisecentrum Topaz Overduin in Katwijk start wederom met Trainingsprogramma PPEP4All voor mensen met de ziekte van Huntington. Lees verder...

 

 

 

 

 

PPEP4ALL leverde  een bijdrage op het Neuro & Revalidatie congres 2016. Inhoudelijk  werd er  ingegaan op het ‘evidence based’ PPEP4ALL programma (Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische zieken); hoe het behulpzaam kan zijn in de autonomie bevordering en zelfredzaamheid van zowel patiënten als mantelzorgers en tot slot hoe het voor beiden de kwaliteit van Leven verbetert, en de psychosociale problemen en hulpbehoefte vermindert. Bekijk via deze link de presentatie die Noëlle Kamminga op het congres hield. . Lees verder...

 

Doorontwikkeling STERK met integratie  PPEP4ALL i.s.m. de Nierstichting.

Lees verder (pagina 9) ...

 

 

Zorgverzekeringen

Guus Schrijvers (oud Hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom) pleit ervoor om cursussen zoals het  PPEP4All programma op te nemen in de Zorgverzeker-ingswet. Lees verder...

PPEP4ALL Trainingen

Cursus VI en VII-GGZ

Beide 3 daagse cursussen voor  trainers PPEP4ALL succesvol afgerond. Cursus VIII inschrijving open.

Actuele publicaties