Introductie

 

Het PPEP4ALL-programma is een zelfmanagementprogramma voor mensen met een(chronische) ziekte, ‘de patiënt’*, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger. Het hebben van een (chronische) ziekte heeft zowel invloed op het leven van de patiënt zelf als op dat van zijn/haar partner.

Binnen de zorg is er voor de psychische, psychosociale en vaak ook fysieke belasting van de partner weinig tijd, ruimte en aandacht. Het PPEP4ALL beoogt u die handvatten te bieden die u in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere partner van een (chronisch) zieke mee te maken krijgt, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven positief te beïnvloeden.

 

 

 

Het zelfmanagementprogramma omvat acht groepssessies met elk een eigen thema. Elke sessie heeft een standaardopbouw en duurt negentig minuten.

 

 

Het werkboek dient als leidraad en ondersteuning van alle actieve informatie, managementstrategieën en oefeningen die u tijdens dit programma krijgt aangeboden.

Na het doorlopen van het PPEP4ALL-programma zal dit werkboek haar waarde behouden

als naslagwerk en ‘reminder’. Of, zoals een van de deelnemers zei:

‘Het is mijn “bijbeltje” geworden.’

 

*De ‘patiënt’ kan ook deelnemen aan het programma. Dit is net als uw deelname geheel vrijwillig en niet verplicht. Patiënten zitten tijdens het programma in een aparte patiëntengroep en doorlopen het PPEP4ALL vanuit hun eigen perspectief en met hun eigen werkboek. Zij zitten tijdens het programma in een aparte partnergroep, en doorlopen het PPEP4ALL vanuit hun eigen partnerperspectief met hun eigen werkboek.

 

 

Ervaringen van Partners

 

“Door wat er in het PEP-A behandeld is, hebben mijn man en ik geleerd om meer en beter met elkaar te praten. Het praten met de deelnemers in de partnergroep heeft mij meer begrip gegeven voor de beperkingen die mijn man heeft door de ziekte van mijn man. Mijn groepsgenoten bleken veelal tegen dezelfde dingen aan te lopen als ik en ook zij raken wel eens geïrriteerd door de beperkingen van hun partner. De groep gaf mij herkenning en steun en ik kan dingen nu beter accepteren.”

 

“Ik ben een stuk wijzer geworden van de acht bijeenkomsten. ‘Als mijn man iets kwijt was, had ik eerder altijd de neiging om hem te helpen zoeken. Op de PEPP-cursus heb ik geleerd om daarmee te stoppen om zodoende de zelfredzaamheid van mijn man te stimuleren.’ Ook het advies om Parkinsonpatiënten niet voortdurend tegen te spreken, neemt ze ter harte. ‘Tegenwoordig houd ik vaker m’n mond.”

 

“Mijn man en ik hebben geleerd om meer en beter met elkaar te praten”

 

“De groep gaf mij herkenning en steun”.

 

“Zowel het lotgenotencontact als het educatieve aspect is zeer de moeite waard. Wij kunnen deze cursus van harte aanbevelen.”

 

Een jaar later…

Artikel uit Diavaria, nr. 17 2011. Een jaar nadat het eerste Patiënt Educatie Programma na niertransplantatie plaatsvond in het LUMC, gingen de twee trainers op bezoek bij het deelnemende echtpaar Ruth en Johan uit Alphen aan de Rijn.

(Download en lees het hele artikel hier).

 

 

 

 

 

 

 

"Ik heb wel eens gehoord van PPEP4ALL, wat kan ik daarmee?" Kijkersvraag gesteld tijdens ParkinsonTV uitzending 9: Partner & Parkinson op 16 januari 2015.

(Bekijk de video hier).

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties programma

Downloads

 

Hieronder treft u een overzicht van de te downloaden bestanden voor het PPEP4ALL patiënten programma.

Dagboekbladen

BOOM

Oefening lichamelijk bewustzijn (geluidsfragment)

Ontspanningsoefening (geluidsfragment)