Noëlle Kamminga

Ik ben Noëlle Kamminga, heb geneeskunde en psychologie (tegelijkertijd) gestudeerd en ben tevens gepromoveerd in de Neurologie en grondlegger van het PPEP4ALL programma. Ik ben gefascineerd door de wisselwerking tussen lichaam en geest: Hoe kun je mensen mentaal/psychisch sterker maken zodat het fysiek ook beter gaat en vice versa?  Naast directeur van de PPEP4ALL Academy  werk ik in het Maastrichts Universitair Medisch Centrum (MUMC+) op de afdeling psychiatrie/medische psychologie. Daarnaast ben ik ook dichter.

Wat is PPEP4ALL

Wat is PPEP4ALL? Patiënt en Partner Educatie Programma voor alle chronisch zieken is een zelfmanagement programma als aanvulling op de medische behandeling. Het is een groepsinterventie die bestaat uit 8 wekelijkse sessies van 90 minuten met elk een eigen thema zoals stress-en vermoeidheidsmanagement; gezondheidsbevordering; omgaan met angst en depressie; sociale steun etc. Na 3 maanden volgt een ankersessie. PPEP4ALL biedt handvatten voor de patiënt en/of zijn of haar mantelzorger – ieder vanuit hun eigen perspectief – voor het omgaan met de psychische, psychiatrische en psychosociale gevolgen van de ziekte. Door het aanbieden van de handvatten en deze “tools” gereedschappen toe te passen in de omgang met de chronische aandoening of mantelzorgtaken kunnen zowel de patiënt als de partner hun kwaliteit van leven verbeteren. PPEP4ALL legt hierbij de focus op mogelijkheden i.p.v. beperkingen en op zelfredzaamheid, autonomie bevordering en m.n. op de eigen regie.

Missie

De missie van PPEP4ALL is de kwaliteit van leven te verbeteren van alle chronisch zieken en hun mantelzorgers.

Visie

De visie: Gezien de toename van het aantal chronisch zieken¹ en we tevens voor de uitdaging staan de zorg betaalbaar te houden wil de PPEP4ALL-academy insteken op de zorg van de toekomst waarin de (PPEP4ALL) E-health toepassingen worden opgenomen in de zorgpaden van alle chronische aandoeningen. Er wordt veel meer ingezet op kwaliteit van leven; gezonde leefstijl; preventie en participatie². De patiënt en de mantelzorger staan daarbij op 1 en er is sprake van “Value based health care” waarbij de menselijke maat HEEL DE MENS niet uit het oog wordt verloren. Door PPEP4ALL kunnen ziekenhuisopnames of bezoeken worden gereduceerd en ook uitval op werk of op studies kunnen worden verminderd. De mantelzorger houdt het langer vol waardoor ook zorgkosten worden bespaard.

Meerwaarde

Meerwaarde:  Meer eigen regie, bevorderd autonomie en zelfredzaamheid, verhoogt het vertrouwen in eigen kunnen (“self-efficacy”); verbetert de kwaliteit van leven en vermindert de psychische/psychiatrische en psychosociale problematiek en hulpbehoefte.
Zinnige, zuinige zorg.

Wat maakt PPEP4ALL uniek?

Wat maakt PPEP4ALL uniek? PPEP4ALL is het eerste “evidence based” ziekte overstijgende zelfmanagement interventie programma voor zowel de  patiënt als de mantelzorger (systeem therapeutische waarde). Het is een volledig gestructureerd programma met een goede theoretische onderbouwing en kan zowel F2F (via de boeken) als ook digitaal via PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) worden aangeboden. De digitale versie is NeLL (National E-Health Living Lab) compatible! Het kan zowel ziekte specifiek (homogene groep) als aan een heterogene groep (mensen met verschillende aandoeningen) worden aangeboden. Het wordt gegeven door goed opgeleide gecertificeerde hulpverleners en heeft inmiddels al een landelijke dekking (PPEP4ALL-Net).

 

Wat is de grootste uitdaging?

Wat is de grootste uitdaging? Te zorgen dat elke chronisch zieke en zijn/haar partner/mantelzorger de PPEP4ALL eenmalig mag volgen teneinde veel problematiek te kunnen voorkomen (preventie) en hen daarmee in staat te stellen meer regie te nemen over hun aandoening en hun kwaliteit van leven daarmee te optimaliseren/verbeteren.

De ambitie

Ambitie: PPEP4ALL als E-health toepassing of F2F wordt opgenomen in de zorgpaden van alle chronische aandoeningen en is laagdrempelig toegankelijk voor alle chronisch zieken en hun partners/mantelzorgers. Het is standaard vergoede zorg vanuit het basispakket.

De droom

Droom: Grootste verdienste (wordt gegeven door patiënten en mantelzorgers zelf!) is later met z’n allen onder een olijfboom te zitten en ons te realiseren dat wij heel veel mensen zowel direct als indirect hebben kunnen helpen met een betere kwaliteit van leven.