PPEP4ALL De Wetenschap

3-de proefschrift met als onderdeel PPEP4ALL-PDD (Persisterende Depressive Disorder)

Promovenda Ericka Solis

 

Economic evalualtion of psychiatric rehabilitation/selfmanagement group intervention (PPEP4ALL) compared with usual care in patients with persistent Depressive Disorder (PDD) and their partner, a multi-center pragmatic randomized controlled trial

Dr. I.V.E. Carlier – Prof.dr. A.M. van Hemert

Lees meer >

PPEP4ALL PDD Ericka Solis

2-e proefschrift met als onderdeel PPEP4ALL-Hypofyse
Cornelie D. Andela cum laude gepromoveerd.

 

Patiënten met een hypofyse ziekte in een stabiele medische conditie laten aanhoudende morbiditeit zien. Dit proefschrift beschrijft de  gezondheidsuitkomsten van deze patiënten vanuit een biopsychosociaal model, met biologische en fysiologische uitkomstmaten aan de ene kant en maten voor de gezondheidspercepties aan de andere kant, volgens het WilsonCleary model Dit proefschrift beschrijft de gezondheidsuitkomsten van hypofyseziekten vanuit een biopsychosociale benadering.

Lees meer > 

 

1-ste proefschrift over PEPP en voorloper PPEP4ALL
Laura A’Campo

Uit onderzoek blijkt dat zelfmanagement strategieën behulpzaam zijn bij het vinden van de balans tussen wat de ziekte van je vraagt en hoe je je leven wil leiden, waardoor de patiënt en de partner beter leren omgaan met de gevolgen van de ziekte en de kwaliteit van leven positief beïnvloed kan worden.

Lees meer >

 

 

Berichten

#VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM