PPEP4ALL E-health

Introductie

PPEP4All is een bewezen effectief (E-health) programma voor het beter omgaan met ziekte en het stimuleren zelfredzaamheid bij chronisch zieke patiënten en hun partner /mantelzorger. PPEPALL heeft de NeLL Compatible status.

PPEP4ALL sinds 2019 ook digitaal beschikbaar waardoor de psychosociale zorg rondom chronisch zieken ondanks Corona toch doorgang kan vinden!

Het programma wordt blended care doorlopen met een PPEP4all professional (gecertificeerde PPEP4ALL-trainer). Door PPEP4ALL leren patiënten en partners beter omgaan met hun ziekte, wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd waardoor de zorgbehoefte afneemt en patiënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven met een hogere kwaliteit van leven. PPEP4all is ingebed als E-health programma binnen de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) Ivido. Het E-health programma PPEP4ALL is ingebed in dit Medmij gecertificeerd PGO.


HINQ is een innovatie zorgcoöperatie (met WTZi toelatingen en zonder winstoogmerk) die schotloos samenwerken in (regionale) zorgnetwerken mogelijk maakt. Middels HINQ kunnen via een Zorg Netwerk Omgeving, gegevens digitaal worden uitgewisseld met patiënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. Tevens kunnen E-health toepassingen zoals PPEP4ALL digitaal worden ontsloten. HINQ functioneert hierdoor als een regionale virtuele zorgverlener.


Door deze inbedding wordt E-health en gegevensuitwisseling in het zorgstelsel geïntegreerd waardoor burger/patiënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals makkelijk met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. E-consultatie en video consultatie worden hierbij ook ondersteund waardoor “zorg thuis” mogelijk gemaakt wordt

Hierdoor is het schaalbaar voor alle Nederlanders die een PGO gebruiken. Door alle beschikbare medische informatie (dossier), digitale communicatie en het PPEP4All programma, kan een professional optimaal de patiënt en de partner/mantelzorger begeleiden.

Berichten

Magentazorg gaat PPEP4ALL digitaal aanbieden aan Parkinson patiënten en later in het jaar aan CVA patiënten. Dus u kunt de cursus nu vanuit uw eigen huis met uw laptop of I-pad volgen.

Klik op het logo van Magentazorg voor meer informatie.

#VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM