PPEP4ALL Partner

Introductie

Het PPEP4ALL-programma is een zelfmanagementprogramma voor mensen met een(chronische) ziekte, ‘de patiënt’*, en/of zijn of haar ‘partner’/mantelzorger.

Het hebben van een (chronische) ziekte heeft zowel invloed op het leven van de patiënt zelf als op dat van zijn/haar partner.

Binnen de zorg is er voor de psychische, psychosociale en vaak ook fysieke belasting van de partner weinig tijd, ruimte en aandacht. Het PPEP4ALL beoogt u die handvatten te bieden die u in staat stellen de psychische en psychosociale gevolgen, waar vrijwel iedere partner van een (chronisch) zieke mee te maken krijgt, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven positief te beïnvloeden.

Het zelfmanagementprogramma omvat acht groepssessies met elk een eigen thema. Elke sessie heeft een standaardopbouw en duurt negentig minuten.

De mogelijkheden voor het deelnemen aan PPEP4ALL:

– Patiënt en partner volgen gelijktijdig de PPEP4ALL
– Patiënt volgt de PPEP4ALL maar partner niet
– Partner/mantelzorger volgt de PPEP4ALL maar patiënt niet

 

U kunt dus ook alleen het PPEP4ALL programma volgen.

Het werkboek dient als leidraad en ondersteuning van alle actieve informatie, managementstrategieën en oefeningen die u tijdens dit programma krijgt aangeboden. Na het doorlopen van het PPEP4ALL-programma zal dit werkboek haar waarde behouden als naslagwerk en ‘reminder’. Of, zoals een van de deelnemers zei:

‘Het is mijn “bijbeltje” geworden.’

 

*De ‘patiënt’ kan ook deelnemen aan het programma. Dit is net als uw deelname geheel vrijwillig en niet verplicht. Patiënten zitten tijdens het programma in een aparte patiëntengroep en doorlopen het PPEP4ALL vanuit hun eigen perspectief en met hun eigen werkboek. Zij zitten tijdens het programma in een aparte partnergroep, en doorlopen het PPEP4ALL vanuit hun eigen partnerperspectief met hun eigen werkboek.

Ervaringen van partners

“Door wat er in het PPEP-A behandeld is, hebben mijn man en ik geleerd om meer en beter met elkaar te praten. Het praten met de deelnemers in de partnergroep heeft mij meer begrip gegeven voor de beperkingen die mijn man heeft door de ziekte van mijn man. Mijn groepsgenoten bleken veelal tegen dezelfde dingen aan te lopen als ik en ook zij raken wel eens geïrriteerd door de beperkingen van hun partner. De groep gaf mij herkenning en steun en ik kan dingen nu beter accepteren.”
“Ik ben een stuk wijzer geworden van de acht bijeenkomsten. ‘Als mijn man iets kwijt was, had ik eerder altijd de neiging om hem te helpen zoeken. Op de PPEP-cursus heb ik geleerd om daarmee te stoppen om zodoende de zelfredzaamheid van mijn man te stimuleren.’ Ook het advies om Parkinsonpatiënten niet voortdurend tegen te spreken, neemt ze ter harte. ‘Tegenwoordig houd ik vaker m’n mond.”
“Mijn man en ik hebben geleerd om meer en beter met elkaar te praten.”
“De groep gaf mij herkenning en steun”.
“Zowel het lotgenotencontact als het educatieve aspect is zeer de moeite waard. Wij kunnen deze cursus van harte aanbevelen.”

Partner & Parkinson

Heeft u of uw partner interesse in deelname aan het PPEP4ALL programma, vind dan hier een gecertificeerde trainer bij u in de buurt

Het PPEP4ALL-Net is een groeiend netwerk van diverse gecertificeerde PPEP4ALL trainers. Deze zorgverleners werken in verschillende settingen en met verschillende aandoeningen zoals o.a. Parkinson, IBD, Nierziekten, Diabetes, CVA, Huntington, hypofyse tumoren, dementie en MS.

Zoeken Location

Radius: KM

Get Your Richtingen

Show Afstand In

Gebruik mijn locatie naar de dichtstbijzijnde Service Provider te vinden in de buurt van me

Gecertificeerde PPEP4ALL Trainers: 0
Laden …

Richting

#VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM