Groot onderzoek kosten effectiviteit PPEP4ALL – GGZ

Groot onderzoek naar kosteneffectiviteit PPEP4ALL-GGZ gestart op 1 januari 2017.

Titel onderzoeksproject: Economische evaluatie van groepsgerichte Psychiatrische Rehabilitatie bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis en hun partner; een pragmatische gerandomiseerde multicenter gecontroleerde trial.

Financiering: door ZonMw (Programma Doelmatigheidsonderzoek).

Uitvoering: door Leids Universiteit Medisch Centrum (LUMC), Afdeling Psychiatrie. Projectleiding: Dr. I.V.E. Carlier (LUMC Psychiatrie, e-mail: I.V.E.Carlier@lumc.nl).

Projectplanning: van 30-12-2016 tot 30-12-2021.

Het doel van dit onderzoek is het evalueren van groepsgerichte psychiatrische rehabilitatie bij patiënten met Persisterende Depressieve Stoornis (langer dan 2 jaar depressief) en hun partner. Rehabilitatie omvat het “Patiënt en Partner Educatie Programma voor Alle chronische ziekten” (PPEP4All), dat leert om effectiever om te gaan met chronische ziekte gevolgen en daardoor de levenskwaliteit kan verbeteren. PPEP4All richt zich op zowel de chronisch zieke patiënt als op degene die dagelijks een groot aandeel heeft in het leven met en de zorg voor de patiënt (partner of andere naastbetrokkene). Patiënten en partners zitten in aparte PPEP4All groepen met vrijwel dezelfde zelfmanagement thema’s. De effectiviteit van PPEP4All is reeds aangetoond, de kosteneffectiviteit ervan nog niet. In deze multicenter RCT wordt verwacht dat PPEP4All, vergeleken met standaardzorg, zal leiden tot lagere kosten, betere levenskwaliteit, en minder ziektebelasting voor zowel de patiënt als zijn/haar partner.#VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM