Wij zijn NELL Compatible

Onze PPEP4ALL eHealth-tool heeft als eerste in Nederland de status NeLL Compatible toegekend gekregen.

Onderzoekers verbonden aan het LUMC en het National eHealth Living Lab (NeLL) hebben onze toepassing onderzocht op 8 kwaliteitscriteria, te weten: gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid, privacy en veiligheid, onderbouwing, gebruikersparticipatie en opschaalbaarheid en meer dan positief beoordeeld.

De scores zijn:

  • 4x 100% (Betrouwbaarheid; Privacy en veiligheid; co-creatie en opschaalbaarheid) en
  • 92,5 % wat betreft wetenschappelijke onderbouwing en tenslotte
  • 76,9 % wat betreft de gebruiksvriendelijkheid.
    Deze laatste score denken we al verbetert te hebben door de adviezen van NeLL meteen te hebben doorgevoerd.


We zijn trots op deze scores en status aangezien we het van groot belang vinden dat wij met onze digitale tool daadwerkelijk waarde toevoegen aan doelmatige zorg.

NeLL zet zich actief in om op het gebied van eHealth het kaf van het koren te scheiden met als doel het voor de eindgebruiker inzichtelijk maken welke eHealth- tools veilig en bewezen effectief zijn. Mensen moeten er immers op kunnen vertrouwen dat de aanbieder van de app of site betrouwbaar is, dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd én dat het gebruik van de applicatie daadwerkelijk een positief effect heeft op de zorg en/of de gezondheid.

Daarom staan wij achter de stelling van NeLL dat het van groot belang is om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar eHealth. Zo wordt kennis vergaard en worden in- zichten opgedaan over welke digitale zorgtools wel of niet werken en waarom dat zo is opdat eHealth een volledig geïntegreerd onderdeel wordt van reguliere zorg.

Lees hier het persbericht.

Meer weten over NeLL? Bezoek de website www.nell.eu

 #VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM