Academie voor Patiënt en Mantelzorger (vervolgimplementatie MUMC+)

Na een succesvol implementatietraject van PPEP4ALL binnen het Hersen en Zenuw Centrum (HZC) van het MUMC+ is de PPEP4ALL Academy nu – als vervolgstap hierop – een samenwerking aangegaan met de Patiënt en Mantelzorg Academy (PAM) met als gezamenlijk doel om zelfmanagement en daarmee PPEP4ALL ziekenhuis breed in het MUMC+ te implementeren. De Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) vanuit de Universiteit is hier ook bij betrokken. Als eerste stap zijn nog eens 8 zorgverleners van de PAM dan wel MAP gecertificeerd trainer geworden.

De afgelopen jaren is er hard aan de weg getimmerd door de Academie voor Patiënt en Mantelzorger (APM). Wat in 2018 begon als project voor het instrueren van subcutane injecties is uitgegroeid tot een organisatie met een brede waaier aan activiteiten. Deze zijn inmiddels onder te verdelen in drie categorieën:

Categorie 1. Instructies van eenvoudige en complexe verpleegtechnische handelingen.

Categorie 2. Begeleidingssessies ten behoeve van e-health competenties.

Categorie 3. Educatieprogramma’s voor het leven met een chronische ziekte (waaronder PPEP4ALL).

Het volledige activiteitenoverzicht is hier te vinden.

Dit alles met als doel om (klinische en poliklinische) patiënten en mantelzorgers te ondersteunen bij het zelf voeren van de regie over hun gezondheid. Hierdoor zien we dat mensen sneller naar huis mogen en minder gebruik hoeven te maken van thuiszorg. Mede hierdoor verlaagt de druk op de zorg en is het voor patiënten fijn dat ze minder afhankelijk zijn. Inmiddels zijn er meer dan 4000 patiënten en mantelzorgers geholpen. Dit wordt gerealiseerd door een intensieve samenwerking tussen de APM, verpleegafdelingen, het transferpunt en de VVT (Envida).

“Dankzij de APM gaan patiënten veilig en goed geïnstrueerd naar huis!”

“Door de inzet van de APM gaan meer mensen met minder nazorg naar huis en is er meer ruimte voor complexe nazorg!”

Onlangs publiceerde Matthijs Bosveld (ANIOS SEH bij het Zuyderland MC) een artikel over de APM in het kader van zijn promotieonderzoek. Het artikel illustreert de ontwikkelingen, resultaten en toekomst van de APM binnen het bewegende zorglandschap. Wat die toekomst betreft liggen er mooie kansen in het verschiet nu zorgverzekeraars gelden beschikbaar hebben gesteld ten behoeve van de doorontwikkeling en implementatie. Hieraan wordt hard gewerkt achter de schermen. Daarover in een later stadium meer.

 #VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM