PPEP4ALL samenwerking met NVN en VGZ

Een OPPEPper voor de ‘Nier patiënt’ en partner” De NVN organiseert samen met de PPEP4ALL-Academy een cursus PEPP4ALL-NIER. NVN-leden volgen deze cursus gratis en betalen alleen het cursusboek.

Een nierziekte kan naast de fysieke gevolgen ook allerlei sociale en emotionele gevolgen hebben. Niet alleen voor de patiënt zelf maar ook voor zijn of haar partner of mantelzorger. Deze problemen kunnen een behoorlijke impact hebben op de kwaliteit van leven, maar worden lang niet altijd onderkend en besproken in de kamer van de arts.

Balans hervinden

PPEP4ALL (Patiënt en Partner Educatie Programma voor ALLe chronische ziekten) is een cursusprogramma dat zowel de patiënt als de partner helpt om de balans te hervinden in het leven met een nierziek(t)e.

De focus ligt steeds op de mogelijkheden in plaats van de beperkingen; op acceptatie en op het bevorderen van de autonomie en zelfredzaamheid van u en uw partner of mantelzorger.

Het doel is u handvatten te bieden waarmee u de psychische en psychosociale gevolgen, waar veel zieken en zijn/haar omgeving nou eenmaal mee te maken krijgen, goed te managen en daardoor de kwaliteit van uw leven te verbeteren.

Wat doet de NVN?
PPEP-training

De NVN heeft met hulp van het Gelre ziekenhuis en het Amsterdam Medisch Centrum 14 ervaren PPEP4ALL-trainers aanvullend geschoold in nierziekten en transplantatie. Deze trainers hebben in 2018 ruim 65 nierpatiënten en partners de cursus PPEP4ALL voor nierpatiënten gegeven.

Momenteel onderzoeken wij of ook deze cursus een blijvend positief effect heeft op de kwaliteit van leven, hulpbehoefte en psychosociale problemen. Daarmee hopen we de cursus door zorgverzekeraars vergoed te krijgen. Op dit moment vergoedt alleen VGZ de cursus.

Het project is volledig gefinancierd door VGZ. VGZ vergoedt zowel de algemene PPEP4ALL-cursus als de cursus voor nierpatiënten in haar aanvullende zorgpolis.

Lees meer op de NVN website >

Download de cursusbrochure ‘Meer grip op het leven met een nierziekte’ >#VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM