Vervolgimplementatie MUMC+

Na een succesvol implementatietraject van PPEP4ALL binnen het Hersen en Zenuw Centrum (HZC) van het MUMC+ is de PPEP4ALL Academy nu – als vervolgstap hierop – een samenwerking aangegaan met de Patiënt en Mantelzorg Academy (PAM) met als gezamenlijk doel om zelfmanagement en daarmee PPEP4ALL ziekenhuis breed in het MUMC+ te implementeren. De Stichting Mens Achter de Patiënt (MAP) vanuit de Universiteit is hier ook bij betrokken. Als eerste stap zijn nog eens 8 zorgverleners van de PAM dan wel MAP gecertificeerd trainer geworden.#VOLG PPEP4ALL OP INSTAGRAM